نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
برگزاری دومین جلسه آمایش سرزمینی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی خدابنده

برگزاری دومین جلسه آمایش سرزمینی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی خدابنده

 دومین جلسه آمایش سرزمینی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی خدابنده در مورخه 97/05/23 توسط ریاست محترم مرکز جناب آقای مهندس جعفر محمدی و آقای...
برگزاری دومین جلسه آمایش سرزمینی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی خدابنده
برگزاری جلسه توجیهی کارآفرینی  در مرکز سهروردی خدابنده

برگزاری جلسه توجیهی کارآفرینی در مرکز سهروردی خدابنده

 جلسه توجیهی کارآفرینی  در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای مهندس جعفر محمدی و آقای علی...
برگزاری جلسه توجیهی کارآفرینی در مرکز سهروردی خدابنده
تبریک سالروز ازدواج حضرت امیرالمومنین امام علی (ع) با حضرت فاطمه زهرا (س)

تبریک سالروز ازدواج حضرت امیرالمومنین امام علی (ع) با حضرت فاطمه زهرا (س)

دیدم که در عرش شور و شوق برپاست برپاگر این بزم شرف ذات خداست گفتم به خرد چه اتفاق افتاده گفتا که عروسی علی و زهراست سالروز ازدواج حضرت علی...
تبریک سالروز ازدواج حضرت امیرالمومنین امام علی (ع) با حضرت فاطمه زهرا (س)
دی ان ان