نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ریاست محترم مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده جناب آقای مهندس جعفر محمدی...

ریاست محترم مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده جناب آقای مهندس جعفر محمدی...

روز میلاد بانوی بزرگ اسلام، پرستار تمام نیکی ها پرستار ارزش های مقدس عاشورا، زینب کبری علیها السلام را بر همه شیعیان جهان ، پرستاران و پیروان آن...
ریاست محترم مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده جناب آقای مهندس جعفر محمدی...
دیدار ریاست محترم مرکزآموزش فنی و حرفه ای سهرودی شهرستان خدابنده جناب آقای مهندس جعفرمحمدی...

دیدار ریاست محترم مرکزآموزش فنی و حرفه ای سهرودی شهرستان خدابنده جناب آقای مهندس جعفرمحمدی...

در مورخ 97/09/25 بمناسبت روز پژوهش . ریاست محترم مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده جناب آقای مهندس جعفر محمدی بهمراه فرمانده محترم سپاه...
دیدار ریاست محترم مرکزآموزش فنی و حرفه ای سهرودی شهرستان خدابنده جناب آقای مهندس جعفرمحمدی...
برگزاری همایش ترویج فرهنگ نماز در مرکز سهروردی خدابنده

برگزاری همایش ترویج فرهنگ نماز در مرکز سهروردی خدابنده

در مورخه  97/10/18 همایشی در خصوص ترویج فرهنگ نماز در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده برگزار شد. در این همایش کارآموزان و...
برگزاری همایش ترویج فرهنگ نماز در مرکز سهروردی خدابنده
دی ان ان