نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396
سال 1396
سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
بازدید از صنایع شهرستان خدابنده توسط کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان...
بازدید از صنایع شهرستان خدابنده توسط کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان...
از نمایندگی ایران خودرو شهرستان خدابنده توسط کارآموزان رشته اتومکانیک بهمراه مربی مربوطه و مسئول مشاوره مرکز آموزش فنی .و حرفه ای سهروردی خدابنده...
بازدید از صنایع شهرستان خدابنده توسط کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان...
حضور مشاور مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی خدابنده در مدارس
حضور مشاور مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی خدابنده در مدارس
در مورخه 97/02/16مشاور مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده در مدرسه راهنمایی حضرت زینب (س)  سجاس و مدرسه راهنمایی ولایت پسرانه...
حضور مشاور مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی خدابنده در مدارس
بازدید فرماندار محترم و نماینده محترم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی از غرفه فنی و...
بازدید فرماندار محترم و نماینده محترم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی از غرفه فنی و...
در مورخه  97/02/11  فرماندار محترم و  نماینده محترم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی ، روسای ادارات شهرستان و دیگر اقشار مختلف مردم...
بازدید فرماندار محترم و نماینده محترم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی از غرفه فنی و...
دی ان ان