Menu
یکشنبه, 06 مهر,1399

آرشیوخبر

اخبار

بازدیداز دوره  آموزشی موضوع تفاهمنامه بنیاد خیریه علوی،اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

بازدیداز دوره آموزشی موضوع تفاهمنامه بنیاد خیریه علوی،اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

در مورخ 97/10/09 از دوره آموزشی سرویس و نگهداری خودرو که توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهرودی شهرستان خدابنده در خوابگاه دبیرستان شهید چمران شهر سجاس برگزار گردیده توسط آقای ادیب نماینده محترم بنیاد خیریه علوی ، آقای مهندس جعفر محمدی رئیس محترم مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده  و مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش  شهر سجاس  بازدید بعمل آمد. و طی نظر سنجی بعمل آمده توسط نماینده بنیاد خیریه علوی از مهارت آموزان ،ایشان از دوره های برگزار شده توسط فنی و حرفه ای سهروردی خدابنده بسیار راضی بودند و خواستار بهره مندی از دوره های دیگر فنی و حرفه ای شدند.

یکشنبه, 09 دی,1397/نویسنده: markaz/تعداد نمایش ها (894)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
بازدیداز دوره آموزشی موضوع تفاهمنامه بنیاد خیریه علوی،اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

بازدیداز دوره آموزشی موضوع تفاهمنامه بنیاد خیریه علوی،اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

در مورخ 97/10/05 از دوره آموزشی کاربر icdl  که توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهرودی شهرستان خدابنده در خوابگاه ام الائمه بزینه رود برگزار گردیده توسط آقای ادیب نماینده محترم بنیاد خیریه علوی ، آقای مهندس جعفر محمدی رئیس محترم مرکز آموزش فنی و حرفه ای سهروردی شهرستان خدابنده  و آقای کردلو ریاست محترم اداره آموزش و پرورش بخش بزینه رود  از دوره مذکور بازدید بعمل آمد. و طی نظرسنجی بعمل آمده توسط نماینده بنیاد خیریه علوی از  مهارت آموزان ، ایشان از دوره های برگزار شده توسط فنی و حرفه ای سهروردی خدابنده بسیار راضی بودند و خواستار بهره مندی از دوره های دیگر فنی و حرفه ای شدند.

یکشنبه, 09 دی,1397/نویسنده: markaz/تعداد نمایش ها (908)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
دسته ها: اخبار
کلمات کلیدی:
123456
دی ان ان