Menu
جمعه, 14 آذر,1399

معرفی مرکز

معرفی مرکز

-

مرکز فنی و حرفهای سهروردی خدابنده مشتمل بر 6 کارگاه آموزش ثابت به نام های : کارگاه تاسیسات و جوشکاری , برق , صنایع ساختمان , اتومکانیک , فناوری اطلاعات  و  کشاورزی میباشد که در هر کارگاه بالغ بر 10 حرفه آموزش داده میشود و کلیه آموزشها به صورت رایگان میباشد...

علاوه بر کارگاههای ثابت مرکز , این مجموعه فعالیت آموزشی خود را در بیش از 20 کارگاه مهارت اموزی در سطح شهرستان در قالب مهارت آموزی در محیط کار واقعی دنبال میکند  و علاوه بر کارگاههای ثابت مرکز و کارگاههای مهارت آموزی در محیط کار واقعی این مرکز  در قالب تیم های سیار شهری و روستایی برای آموزش مهارت به ساکنین روستائیان و شهرهای اطراف ,فعالیت میکند

دی ان ان